Friday, 7 December 2012

Latihan 2

Latihan 2

Bulatkan jawapan yang betul.


  1. Senarai di bawah menunjukkan dua kaedah pengawetan makanan.
  • Pendinginan
  • Pengetinan
         Antara berikut, yang manakah boleh diawet melalui kedua-dua kaedah ini?
     
         A  Susu          B  Telur          C Nanas          D  Beras

    2.  Antara berikut, yang manakah boleh diawet melalui pengetinan?
         I  Daging           II  Ikan           III  Roti          IV  Telur

         A  I dan II         B  I dan IV          C  II dan III          D  III dan IV

    3.  Apakah tujuan pengawetan makanan?
      
         A  Untuk menghasilkan lebih banyak makanan.
         B  Untuk menjadikan makanan lebih murah.
         C  Untuk membolehkan makanan tahan lebih lama.
         D  Untuk mengelakkan keracunan makanan.

     4.  Makanan diawet dengan memanaskannya pada suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma. 
          Antara berikut, yang manakah melibatkan proses ini?
     
          Penyejukbekuan           B  Pengetinan           C  Pengasinan           D  Penjerukan 

    5.  Antara kaedah pengawetan makanan berikut, yang manakah sesuai untuk mengawet sayur-sayuran 
        dan telur? 
     
          A  Pengetinan                   B  Pendinginan           C  Pengeringan         D  Pempasteuran

No comments:

Post a Comment