Latihan

Latihan 5
Namakan kaedah pengawetan makanan berdasarkan rajah di bawah.
_______________________________________________________________
________________________________

_______________________________

Latihan 4

Antara yang berikut, yang manakah tujuan mengapa kita perlu mengawet makanan? Tandakan ( / ) jawapan yang betul.

( a ) Makanan tahan lebih lama. (      )

( b ) Rasa makanan boleh dikekalkan. (      )

( c ) Pembaziran makanan boleh dikurangkan. (      )

( d ) Makanan mudah disimpan. (      )

( e ) Harga makanan boleh dikurangkan. (      )  
Latihan 3

Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

Rajah di bawah menunjukkan dua jenis buah-buahan yang dikumpul oleh Pak Samad dari dusunnya.

 
(a) Ramalkan apa yang patut dilakukan oleh Pak Samad ke atas buah-buahan itu supaya dia dapat
     menikmati buah-buahan itu untuk tempoh masa yang lebih lama.

     ______________________________________________________________


(b) Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan jawapan kamu di 1 (a).

      ______________________________________________________________

(c) Namakan satu lagi makanan yang dapat diawet secara penjerukan.

      ______________________________________________________________

(d) Nyatakan tiga sebab mengapa makanan yang diawet penting bagi angkasawan dan pengembara.

     1______________________________________________________________

     2______________________________________________________________

     3______________________________________________________________

(e) Nyatakan dua kelebihan pengawetan makanan kepada negara kita.

     1_______________________________________________________________

     2_______________________________________________________________


 Latihan 2

Bulatkan jawapan yang betul.


  1. Senarai di bawah menunjukkan dua kaedah pengawetan makanan.
  • Pendinginan
  • Pengetinan
         Antara berikut, yang manakah boleh diawet melalui kedua-dua kaedah ini?
     
         A  Susu          B  Telur          C Nanas          D  Beras

    2.  Antara berikut, yang manakah boleh diawet melalui pengetinan?
         I  Daging           II  Ikan           III  Roti          IV  Telur

         A  I dan II         B  I dan IV          C  II dan III          D  III dan IV

    3.  Apakah tujuan pengawetan makanan?
      
         A  Untuk menghasilkan lebih banyak makanan.
         B  Untuk menjadikan makanan lebih murah.
         C  Untuk membolehkan makanan tahan lebih lama.
         D  Untuk mengelakkan keracunan makanan.

     4.  Makanan diawet dengan memanaskannya pada suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma. 
          Antara berikut, yang manakah melibatkan proses ini?
     
          A  Penyejukbekuan           B  Pengetinan           C  Pengasinan           D  Penjerukan 

    5.  Antara kaedah pengawetan makanan berikut, yang manakah sesuai untuk mengawet sayur-sayuran 
        dan telur? 
     
          A  Pengetinan                   B  Pendinginan           C  Pengeringan         D  Pempasteuran
Latihan 1

Soalan Objektif

Bulatkan jawapan yang betul.


  1. Antara berikut yang manakah menyebabkan makanan menjadi rosak?
          I  Kulat          II  Cahaya Matahari          III  Air          IV  Bakteria

         A  I dan III          B  I dan IV          C  II dan III          D  II dan IV

     2.  Manakah antara berikut tidak diperlukan oleh bakteria dan kulat untuk membiak?
         A  Air dan udara  
         B  Cahaya Matahari   
         C  Keasidan yang sesuai dalam persekitaran
         D  Suhu yang sesuai dalam persekitaran

     3.  Antara keadaan berikut, yang manakah merangsang pembiakan bakteria dan kulat pada makanan?
          A  Lembap dan sejuk
          B  Lembap dan sederhana panas
          C  Kering dan sejuk
          D  Kering dan sederhana panas

     4.  Antara makanan berikut, yang manakah berkulat apabila rosak?
          A  Ikan          B  Roti          C  Daging          D  Susu

     5.  Berikut adalah tiga jenis makanan.
  • Beras
  • Tepung
  • Ikan bilis
          Apakah yang menyebabkan makanan tersebut tahan lama?
          A  Kehadiran udara
          B  Ketiadaan garam
          C  Ketiadaan air
          D  Kehadiran cahaya matahari

1 comment: