Sunday, 9 December 2012

Latihan 3

Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

Rajah di bawah menunjukkan dua jenis buah-buahan yang dikumpul oleh Pak Samad dari dusunnya.

 
(a) Ramalkan apa yang patut dilakukan oleh Pak Samad ke atas buah-buahan itu supaya dia dapat
     menikmati buah-buahan itu untuk tempoh masa yang lebih lama.

     ______________________________________________________________


(b) Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan jawapan kamu di 1 (a).

      ______________________________________________________________

(c) Namakan satu lagi makanan yang dapat diawet secara penjerukan.

      ______________________________________________________________

(d) Nyatakan tiga sebab mengapa makanan yang diawet penting bagi angkasawan dan pengembara.

     1______________________________________________________________

     2______________________________________________________________

     3______________________________________________________________

(e) Nyatakan dua kelebihan pengawetan makanan kepada negara kita.

     1_______________________________________________________________

     2_______________________________________________________________

2 comments:

  1. Latihan berstruktur sesuai bagi murid tahun 6. Terus berusaha!

    ReplyDelete
  2. Latihan tersebut dapat menguji kefahaman murid-murid .

    ReplyDelete