Saturday, 15 December 2012

Latihan 5

Namakan kaedah pengawetan makanan berdasarkan rajah di bawah.
_______________________________________________________________
________________________________

_______________________________

1 comment: